Faculty

Xiang Chen

Assistant Professor

 

Qiming Hou

Associate Professor

 

Zhong Ren

Associate Professor

 

Tianjia Shao

Assistant Professor

 

Hongzhi Wu

Assistant Professor

 

Kun Zhou

Professor

Head of the GAPS lab

Ph.D Students

Chen Cao

 

Menglei Chai

 

Xuezhen Huang

 

Chen Li

 

Dongping Li

 

Minmin Lin

 

Hao Qin

 

Yue Xie

 

Yizhong Zhang

 

Meng Zhang

 

Master Students

Ruitao Cai

 

Tingting Chen

 

Ke Ding

 

Jianwen Dai

 

Xue Shen

 

Xiaolin Wang

 

Yiduo Wang

 

Zhaotian Wang

 

Jun Yan

 

Xiaoyao Yu

 

Xiaoyu Zhang

 

Shun Zhou

 

Yuke Zhu

 

Alumnus

Tao Chen

ICBC Software

Mengyu Chu

TUM

Xuchao Gong

 

Mingming He

Hkust

Xing He

Google

Wenyao Li

NetEase Games

Nan Mi

Booming Games

Mengkai Ruan

 

Yang Shen

 

Chao Wang

 

Jiannan Wang

Yahoo Research

Dongdong Wu

NetEase Games

Hao Wu

HKU

Hao Wei

Google

Jijian Zhang

Microsoft

Meng Zhu

NetEase Youdao

GAPS Outstanding Contribution Awards

2014 - Mingming He